+31(0)6 12 74 42 24
info@montereytax.nl
MONTEREY

  • De praktijk van Monterey Tax richt zich op fiscale, juridische en financiële advisering van vermogende particulieren en hun vennootschappen op nationaal en internationaal gebied. Ontzorgen is een van de voornaamste doeleinden. Een family office praktijk, waarbij de nadruk ligt op het meedenken over nationale en


  • internationale kwesties, zoals efficiënte bedrijfsstructuren, het helder in kaart brengen van de financiële positie, Estate Planning en de uitvoering hiervan. Tevens zullen aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voorbereid of gecontroleerd worden. De invalshoek is van oorsprong van fiscale aard.


  • The practice of Monterey Tax focusses on fiscal, legal and financial advice to high net worth individuals and their companies on a national and an international level. Taking away the concerns of these clients is one of the main goals. A family office practice, in which the emphasis is on the advice about national and


  • international matters, like efficient company structures, providing clear overviews of the financial position, Estate Planning and actually putting this into action. Also personal income tax returns and corporate tax returns can be prepared or checked. The angle of approach is of a fiscal perspective.

VERTROUWEN - DESKUNDIG -
PRAKTISCH - OVERZICHT - TRUST - EXPERTISE -
PRACTICAL - OVERVIEW
DE MENSEN - THE PEOPLE

  • Diane Nijkamp (1975) heeft fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na haar studie heeft zij ca. 15 jaar als belastingadviseur gewerkt bij advocatenkantoren in Amsterdam. In 2008 heeft zij onderdelen van de postdoctorale opleiding aan het International Tax Centre in Leiden voltooid.


  • Diane is lid van het Nationaal Register Estate Planners en van de NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs). Sinds 2013 is Diane vice president van de Private Clients Commission van AIJA (Association International des Jeunes Avocats).


  • Diane Nijkamp (1975) has studied fiscal law at the University of Leiden. After her graduation she has worked as a tax lawyer at several law firms in Amsterdam for approximately 15 years. In 2008 she successfully finished several parts of the advanced LL.M. at the International Tax Centre in Leiden.


  • Diane is a member of the National Register of Estate Planners in the Netherlands and of the NOB (Dutch order of tax advisors). Since 2013 Diane is vice president of the Private Clients Commission of AIJA (Association International des Jeunes Avocats).HOE WE WERKEN - HOW WE WORK

  • Het voornaamste doel is ontzorgen. We zullen dus veel luisteren en meteen meedenken over hoe fiscale, financiële en juridische zaken eenvoudiger kunnen worden gemaakt en u uit handen genomen kunnen worden. Een eerste oriënterend gesprek kan altijd en daarbij zal ook vooral geluisterd worden.


  • The main objective is to take away worries. We will mostly listen and immediately think along about how fiscal, financial and legal matters can be made less complicated and taken out of your hands. A first orientating meeting is always possible and also then we will mainly listen.
PUBLICATIES - PUBLICATIONS
Algemene voorwaarden
Privacy statement
General conditions

Willemsparkweg 82
1071 HL Amsterdam.
Tel.: +31 (0)20 303 2079
K.v.K. nr. 59399376

 

+31(0)6 12 74 42 24