Amsterdam
Emmalaan 25
1075 AT Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 303 20 79
K.v.K. nr. 59399376
Bilthoven
Soestdijkseweg Noord 397
3723 HD Bilthoven
Tel.: +31 (0)30 2290904
K.v.K. nr. 59399376
+31(0)6 12 74 42 24
info@montereytax.nl
MONTEREY

  • De praktijk van Monterey Tax richt zich op fiscale, juridische en financiële advisering van vermogende particulieren en hun vennootschappen op nationaal en internationaal gebied. Ontzorgen is een van de voornaamste doeleinden, mede gelet op alle fiscale regels en de verplichtingen waaraan cliënten tegenwoordig moeten voldoen. Een family office praktijk, waarbij de nadruk ligt op het meedenken over nationale en


  • internationale kwesties, zoals efficiënte vermogensstructuren, het helder in kaart brengen van de financiële positie, Estate Planning en de uitvoering hiervan. Tevens bereiden wij aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting voor of we controleren deze. De invalshoek is van oorsprong van fiscale aard.


  • The practice of Monterey Tax focusses on fiscal, legal and financial advice to high net worth individuals and their companies on a national as well as an international level. Relieving these clients of their concerns is one of the main goals, also from a compliance perspective. A family office practice with the emphasis on advice about national and international tax matters,


  • like efficient asset structures, providing clear overviews of the financial position, Estate Planning and actually putting this into action. We also prepare personal income tax returns, corporate tax returns and gift- and inheritance tax returns or we can check these. The angle of approach is by origin a fiscal perspective.

VERTROUWEN - DESKUNDIG -
PRAKTISCH - OVERZICHT - TRUST - EXPERTISE -
PRACTICAL - OVERVIEW
DE MENSEN - THE PEOPLE

  • Diane Nijkamp (1975) heeft fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na haar studie heeft zij ca. 20 jaar als belastingadviseur gewerkt bij advocaten- en belastingadvieskantoren in Amsterdam. Zij heeft diverse onderdelen van de postdoctorale opleiding Internationaal en EG-belastingrecht aan het International Tax Centre in Leiden voltooid.


  • Diane is lid van de Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) en van het Nationaal Register Estate Planners (REP). Tevens is zij lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Diane is meer dan 15 jaar lid geweest van de Association International des Jeunes Avocats (AIJA), waar zij van 2013 tot 2016 vice president was van de Private Clients Commission.


  • Diane Nijkamp (1975) has studied fiscal law at the University of Leiden. After her graduation she has worked as a tax lawyer at several law firms in Amsterdam for approximately 20 years. She has successfully completed several parts of the advanced LL.M. International tax law and EU tax law at the International Tax Centre in Leiden.


  • Diane is a member of the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) and the National Register of Estate Planners (REP) in the Netherlands. She is also a member of the Dutch order of tax advisors (NOB). Diane has been a member of the Association International des Jeunes Avocats (AIJA) for 15 years, where she was vice president of the Private Clients Commission from 2013 to 2016.HOE WE WERKEN - HOW WE WORK

  • Het voornaamste doel is ontzorgen. We zullen dus veel luisteren en meteen meedenken over hoe fiscale, financiële en juridische zaken eenvoudiger kunnen worden gemaakt en u uit handen genomen kunnen worden. Een eerste oriënterend gesprek kan altijd en daarbij zal ook vooral geluisterd worden.


  • The main objective is to address concerns that the client may have. We will mostly listen and immediately think along about how fiscal, financial and legal matters can be made less complicated and taken out of your hands. A first meeting for orientation purposes is always possible and also then, we will mainly listen.
PUBLICATIES - PUBLICATIONS
Algemene voorwaarden
Privacy statement
General conditions

Amsterdam
Emmalaan 25
1075 AT Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 303 20 79
K.v.K. nr. 59399376
info@montereytax.nl
Bilthoven
Soestdijkseweg Noord 397
3723 HD Bilthoven
Tel.: +31 (0)30 2290904
K.v.K. nr. 59399376
info@montereytax.nl